รายละเอียดงาน

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน 2561
จุดเริ่มต้น และ เส้นชัย : โรงเรียนปากเกร็ด
เส้นทางการวิ่ง : สะพานพระราม 4 ปากเกร็ด
ระยะทางวิ่ง : 11.4 กิโลเมตร และ 6.8 กิโลเมตร** ผู้ชนะระยะ 11.4 กิโลเมตร จะได้รับ เหรียญ และ ถ้วยรางวัล
ผู้ชนะระยะ 6.8 กิโลเมตร จะได้รับ เพียงเหรียญรางวัล
มีการจัดประกวดการแต่งกายชุดแฟนซี ของรางวัล คือ ถ้วยรางวัล

รับสมัครจำนวนจำกัดเพียง 1,500 คน เท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 091-697-3525 หรือ
สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนปากเกร็ด-เสาธงทอง